Từ khóa tìm kiếm: giấy phép lái xe

Lưu ý khi cấp đổi giấy phép lái xe

[VOV2] - Bằng lái xe là một trong những loại giấy tờ tùy thân quan trọng khi tham gia lưu thông trên đường bộ bằng xe cơ giới. Muốn sở hữu giấy phép lái xe, người điều khiển phương tiện phải trải qua kỳ sát hạch lái xe.

[VOV2] - Bằng lái xe là một trong những loại giấy tờ tùy thân quan trọng khi tham gia lưu thông trên đường bộ bằng xe cơ giới. Muốn sở hữu giấy phép lái xe, người điều khiển phương tiện phải trải qua kỳ sát hạch lái xe.