Từ khóa tìm kiếm: kinh tế tuần hoàn

Sẵn sàng thực thi quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

Kinh tế tuần hoàn – “chìa khóa vàng” thực hiện Net zero

[VOV2] - Theo quỹ Ellen Macarthur, chuyển đổi năng lượng, cùng với sử dụng hiệu quả năng lượng đóng góp được 55% cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, còn 45% nằm ở các giải pháp kinh tế tuần hoàn.

[VOV2] - Theo quỹ Ellen Macarthur, chuyển đổi năng lượng, cùng với sử dụng hiệu quả năng lượng đóng góp được 55% cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, còn 45% nằm ở các giải pháp kinh tế tuần hoàn.

Ứng dụng công nghệ xanh để phát triển bền vững

[VOV2] - Phát triển kinh tế tuần hoàn tạo động lực cho cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, giúp bền vững về môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

[VOV2] - Phát triển kinh tế tuần hoàn tạo động lực cho cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, giúp bền vững về môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Phát triển kinh tế tuần hoàn từ tái chế nhựa

[VOV2] - Tái chế rác thải nhựa là quá trình thu gom rác thải hoặc những phế phẩm từ nhựa, sau đó trải qua quá trình xử lý để tạo thành vật liệu mới với khả năng ứng dụng đem lại lợi ích cho con người.

[VOV2] - Tái chế rác thải nhựa là quá trình thu gom rác thải hoặc những phế phẩm từ nhựa, sau đó trải qua quá trình xử lý để tạo thành vật liệu mới với khả năng ứng dụng đem lại lợi ích cho con người.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn để giảm thiểu rác thải nhựa

[VOV2] - Một trong những giải pháp giảm thiểu “ô nhiễm nhựa” hiệu quả và bền vững là thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế để hạn chế tối đa lượng rác thải nhựa phát sinh ra môi trường.

[VOV2] - Một trong những giải pháp giảm thiểu “ô nhiễm nhựa” hiệu quả và bền vững là thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế để hạn chế tối đa lượng rác thải nhựa phát sinh ra môi trường.

Phát triển kinh tế tuần hoàn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh

[VOV2] - Phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm tạo động lực cho cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, giúp bền vững về môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

[VOV2] - Phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm tạo động lực cho cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, giúp bền vững về môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

"Xanh hóa" bao bì - Mắt xích quan trọng của kinh tế tuần hoàn

[VOV2] - Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững phải là vấn đề được thực hiện xuyên suốt trong chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng.

[VOV2] - Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững phải là vấn đề được thực hiện xuyên suốt trong chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng.

Cộng đồng doanh nghiệp “bền vững” trước thiên tai và biến đổi khí hậu

[VOV2] - Việt Nam là một trong 10 quốc gia chịu tác động tiêu cực nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai, biến đổi khí hậu có thể lên tới 1,5% GDP mỗi năm và con số này có thể tiếp tục tăng trong tương lai.

[VOV2] - Việt Nam là một trong 10 quốc gia chịu tác động tiêu cực nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai, biến đổi khí hậu có thể lên tới 1,5% GDP mỗi năm và con số này có thể tiếp tục tăng trong tương lai.

Khởi động dự án tái chế "Lon - thành - Lon"

[VOV2] - Dự án tái chế "Lon – thành – Lon" (“Can – to – Can”) là một minh chứng thú vị cho mô hình kinh tế tuần hoàn. Một chiến lược có thể góp phần vào xây dựng mục tiêu của Việt Nam vào năm 2050 về việc trung hòa khí thải Carbon.

[VOV2] - Dự án tái chế "Lon – thành – Lon" (“Can – to – Can”) là một minh chứng thú vị cho mô hình kinh tế tuần hoàn. Một chiến lược có thể góp phần vào xây dựng mục tiêu của Việt Nam vào năm 2050 về việc trung hòa khí thải Carbon.

Phát huy bốn công cụ để quản lý rác thải nhựa đại dương

[VOV2] - Việc tuyên truyền về rác thải nhựa trong thời gian qua đã tạo ra những thay đổi trong nhận thức của người dân. Thế nhưng, dựa vào thay đổi hành vi thôi chưa đủ. Trụ cột để giải quyết vấn đề rác thải nhựa sinh hoạt đó là cơ chế và công nghệ.

[VOV2] - Việc tuyên truyền về rác thải nhựa trong thời gian qua đã tạo ra những thay đổi trong nhận thức của người dân. Thế nhưng, dựa vào thay đổi hành vi thôi chưa đủ. Trụ cột để giải quyết vấn đề rác thải nhựa sinh hoạt đó là cơ chế và công nghệ.