Từ khóa tìm kiếm: liêm chính

Muốn có công bằng thì phải có công lý

[VOV2] - “Muốn có công bằng thì phải có công lý bởi vì công bằng được bảo đảm bằng công lý. Đó là nhiệm vụ chủ yếu của quyền tư pháp. Niềm tin vào quyền tư pháp là một bộ phận hữu cơ của niềm tin vào chế độ”.

Liêm chính trong xây dựng chính sách - chống tham nhũng từ trứng nước

[VOV2] - Nhiệm kỳ khóa XIV của QH, công tác lập pháp được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Tuy nhiên, liêm chính trong xây dựng chính sách luôn là điều nhiều khiến nhiều người trăn trở.

Xây dựng pháp luật thiếu liêm chính sẽ tạo ra văn bản luật "khuyết tật"

[VOV2] - “Pháp luật không phải công cụ để thể hiện lợi ích của một bộ phận nhỏ trong xã hội, nhất là lợi ích của cơ quan, tổ chức được giao soạn thảo luật”, đại biểu Nguyễn Mai Bộ nêu quan điểm.