Từ khóa tìm kiếm: tín dụng chính sách

Hơn 23.500 tỷ đồng đã phân bổ cho chương trình giảm nghèo 2021 - 2023

[VOV2] - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bước đầu góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1-1,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

[VOV2] - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bước đầu góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1-1,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

Cam Ranh: Giảm nghèo bền vững nhờ tín dụng chính sách

[VOV2] - Mạnh dạn vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều người dân ở Cam Ranh đã thoát nghèo.

[VOV2] - Mạnh dạn vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều người dân ở Cam Ranh đã thoát nghèo.

Yên Bái: Thoát nghèo nhờ vay vốn Nhà nước

[VOV2] - Nguồn vốn tín dụng ưu đãi vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội được bà con đầu tư vào trồng rừng, chăn nuôi, đem lại nguồn thu ổn định, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái.

[VOV2] - Nguồn vốn tín dụng ưu đãi vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội được bà con đầu tư vào trồng rừng, chăn nuôi, đem lại nguồn thu ổn định, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái.

Vĩnh Long hỗ trợ người dân 320 tỷ đồng để phục hồi sản xuất kinh doanh

[VOV2] - Đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn góp phần giúp Vĩnh Long duy trì đà tăng trưởng top 3 Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022.

[VOV2] - Đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn góp phần giúp Vĩnh Long duy trì đà tăng trưởng top 3 Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022.

Vay vốn chuyển đổi nghề, nhiều bà con dân tộc ở Bắc Giang tăng thu nhập

[VOV2] - Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang đã tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để chuyển đổi nghề, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

[VOV2] - Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang đã tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để chuyển đổi nghề, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tiền gửi của người không cư trú ở Việt Nam có được bảo hiểm không?

[VOV2] - Người không cư trú ở Việt Nam có tiền gửi các tổ chức tín dụng trong nước thì có được bảo hiểm hay không?

[VOV2] - Người không cư trú ở Việt Nam có tiền gửi các tổ chức tín dụng trong nước thì có được bảo hiểm hay không?

Tăng cường nguồn vốn cho vay với đồng bào dân tộc thiểu số

[VOV2] - Nghị định 28/2022 được hy vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn chuyển biển căn bản và sâu rộng đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

[VOV2] - Nghị định 28/2022 được hy vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn chuyển biển căn bản và sâu rộng đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thoát nghèo ở vùng cao Bắc Yên

[VOV2] - Năm 2022, huyện Bắc Yên (Sơn La) ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước. Kết quả đó có được một phần từ nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân có hiệu quả trên địa bàn huyện.

[VOV2] - Năm 2022, huyện Bắc Yên (Sơn La) ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước. Kết quả đó có được một phần từ nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân có hiệu quả trên địa bàn huyện.

Tín dụng chính sách - điểm tựa thoát nghèo ở Hà Giang

[VOV2] - 20 năm qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang đã thoát nghèo nhờ được vay vốn tín dụng chính sách và sự thay đổi về nhận thức, tư duy làm ăn kinh tế.

[VOV2] - 20 năm qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang đã thoát nghèo nhờ được vay vốn tín dụng chính sách và sự thay đổi về nhận thức, tư duy làm ăn kinh tế.

Mượn vốn Chính phủ để làm du lịch thoát nghèo

[VOV2] - Cuộc sống của nhiều hộ dân ở huyện miền núi Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đang dần khởi sắc khi đầu tư phát triển du lịch cộng đồng với nguồn vốn vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

[VOV2] - Cuộc sống của nhiều hộ dân ở huyện miền núi Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đang dần khởi sắc khi đầu tư phát triển du lịch cộng đồng với nguồn vốn vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.