Ngày 19/1, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa đã có buổi làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) Virginia Foote để bàn về việc phát triển thị trường văn hóa tại Việt Nam.

Khẳng định vị thế của văn hóa ngày càng được coi trọng, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ chức hồi tháng 11/2021: “Văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Việt Nam luôn xác định văn hóa không chỉ là chất keo kết dính xã hội mà còn có khả năng chữa lành và là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ xem xét khả năng ký kết Bản Ghi nhớ về Hợp tác Hỗ trợ các ngành Công nghiệp Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, trong đó có một số nội dung như: nghiên cứu chính sách ưu đãi, thúc đẩy việc hình thành thị trường công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam ghi nhận đề xuất của Việt Nam về hỗ trợ tăng cường năng lực cho đội ngũ các nhà quản lý văn hóa, xem xét thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như điện ảnh, bản quyền, âm nhạc.

Bộ VHTTDL Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là sự chủ động và tích cực của một số công ty Hoa Kỳ như Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA), công ty Netflix… trong việc hỗ trợ quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Bà Nguyễn Phương Hòa hy vọng hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác trong thời gian tới và chúc bà Virginia Foote có những trải nghiệm thú vị về Tết Cổ truyền của Việt Nam.