Gửi thư về Đài TNVN, bà Đoàn Thị Huê ở xã Kiến Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho rằng UBND xã Kiên Lao đã thực hiện không đúng quy định về việc bình xét hộ nghèo. Về phản ánh này của bà Huê, UBND xã Kiên Lao đã có công văn trả lời với nội dung như sau:

UBND huyện Lục Ngạn đã rà soát thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2020, trong đó có hộ gia đình bà Đoàn Thị Huệ, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang là hộ cận nghèo. Căn cứ thông tư 17 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 thì Ban chỉ đạo xã, thôn rà soát chấm điểm hộ gia đình bà Huê thuộc diện thoát cận nghèo. Tại thời điểm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, bà Huê chưa xuất trình được các loại giấy tờ chứng nhận hai con của bà đi chữa trị tại bệnh viện, nên ban chỉ đạo xã và thôn không có cơ sở để xét hộ nghèo. Sau đó bà Đoàn Thị Huê xuất trình được các giấy tờ đi viện của hai người con bà. Căn cứ kết quả phúc tra thang điểm chấm của xã hội đối với hộ bà Đoàn Thị Huê thì tổng điểm phiếu B1 là 115 điểm, phiếu B2 là 10 điểm. Như vậy, hộ bà Đoàn Thị Huê thuộc hộ nghèo hưởng năm 2021.