Ông Trần Xuân Liên ở thôn 7, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường phản ánh: Ông sinh năm 1958 là thương binh hạng 3/4, hiện tại cư trú tại thôn 7, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hộ gia đình ông có 4 khẩu. Từ năm 2017 trở về trước, gia đình ông Liên sinh sống trong ngôi nhà cấp 4, được xây từ năm 1980, tình trạng nhà đã cũ, gia đình có nhu cầu xây mới để đảm bảo chỗ ở. Đầu năm 2017, ông Liên đã có đơn đề nghị gửi UBND xã Đại Đồng để đề nghị hỗ trợ xây nhà theo Quyết định số 22 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thế nhưng gia đình ông vẫn đang ngóng chờ chính sách.

Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có công văn trả lời đơn của ông Liên như sau: Vào đầu năm 2017, UBND xã đã nhận được đơn đề nghị của ông. Tuy nhiên vào thời điểm đó các cấp chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng chính sách làm nhà nên ông Liên rút đơn ra về.

Tháng 8/2017, trong cuộc họp chi bộ thôn 7 có ý kiến về việc đề nghị hỗ trợ nhà ở của hộ ông Trần Xuân Liên. Sau cuộc họp, UBND xã đã phối hợp với MTTQ xã, cán bộ chuyên môn đến kiểm tra thực tế gia đình ông Liên. Sau khi xem xét, UBND xã Đại Đồng đã có danh sách tổng hợp báo cáo đề nghị lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Tường để tổng hợp chung toàn huyện báo cáo lên UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đài TNVN xin thông báo về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân.