Tại Hội nghị “Tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023”, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: Tính đến hết tháng 7/2023, cả nước có khoảng 17,5 triệu người tham gia BHXH (tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có hơn 16 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, gần 1,5 triệu người BHXH tự nguyện; 14,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và 91,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ gần 92% dân số.

Hiện có 14/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện; 57/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT hộ cận nghèo và rất nhiều tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhóm đặc thù như: học sinh, sinh viên; hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số… tham gia BHYT.

Tại Hội nghị “Tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023”, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh: Báo chí góp phần tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đây là kênh hữu hiệu để tiếp nhận những thông tin phản hồi của người dân, người lao động, doanh nghiệp… về bất cập trong cơ chế, chính sách và quá trình tổ chức thực thi pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Nhiều vụ trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng BHXH cho người lao động... được các cơ quan báo chí phát hiện mang lại hiệu ứng tích cực trong công tác tổ chức, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

Trong năm 2022 có hơn 26.300 tin, bài, phóng sự… được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng 7 tháng đầu năm 2023, đã có trên 18.000 tin, bài, phóng sự… (trung bình mỗi ngày có 86 tin, bài, phóng sự), tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2022. Những tác phẩm báo chí đã truyền cảm hứng, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; vận động, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người yếu thế, khó khăn được tham gia BHXH, BHTN vì mục tiêu mọi người dân đều có quyền được đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới, theo Phó Tổng giám đốc Đào Việt Ánh, công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT cần tiếp tục được đổi mới, thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản hơn để người dân hiểu đúng, hiểu sâu về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành sớm mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân./.