Đây là năm thứ 13, Hà Nội tổ chức Tháng Công nhân kể từ năm 2012 khi Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chọn tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân và là năm thứ 8 thành phố Hà Nội triển khai hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ (tháng 5) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: Với sự quan tâm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, công tác an toàn, vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được được kiểm soát; các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động đã được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cấp cơ sở, góp phần kiềm chế các vụ tai nạn lao động.

Hà Nội là thành phố đang phát triển mạnh, nhiều công trình đang được xây dựng, nhiều nhà máy, công xưởng hoạt động hiệu quả đã mang lại lợi ích kinh tế cao cho Thành phố. Bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt công tác ATLĐ, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng còn chủ quan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATLĐ, nhất là các vụ tai nạn lao động đối với khu vực không theo hợp đồng lao động gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền và công đoàn các cấp cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn, thương tích trong sản xuất, lao động và các chuỗi cung ứng. Cùng với đó, phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động; quan tâm hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; rà soát xây dựng, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, thực hiện các quy định về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, đánh giá rủi ro về an toàn theo quy định....

Tại Lễ phát động, lãnh đạo Thành phố cũng tặng 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; 100 suất quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí; hàng trăm lao động được tư vấn pháp luật lao động./.