Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trên 10%/năm và GRDP bình quân đầu người đạt 126 triệu đồng/năm; Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có GRDP/người cao của cả nước; trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao trong cả nước; trở thành trung tâm của vùng về công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, y tế, đào tạo nghề nghiệp.

Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển tỉnh trở thành một cực tăng trưởng và trung tâm kết nối các tỉnh phía Tây Nam-Trung Quốc và các nước ASEAN; Đến năm 2050, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Để đạt được những mục tiêu phát triển quan trọng này, nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định cho phát triển bền vững. Nếu giải quyết được bài toán về đào tạo, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực, Lào Cai sẽ khai thông mọi nguồn lực.

Trong Chương trình 30 phút cùng VOV2, ông Đinh Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai và ông Phạm Đức Bình, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lào Cai có những bình luận, phân tích về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, có kỹ năng nghề tạo động lực để Lào Cai phát triển.

Bấm nghe chương trình tại đây: