Tại cuộc họp cung cấp thông tin quý 2/2024 do BHXH Việt Nam tổ chức, ông Đào Duy Hiện - Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH Việt Nam cho biết: 6 tháng đầu năm, bảo hiểm xã hội đã giải quyết cho 40.332 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, trong số đó có tới hơn 594.000 người hưởng BHXH một lần, tăng 3,7%, trong số này phần lớn là người lao động ngừng đóng BHXH sau một năm, chiếm khoảng 98%.

Chỉ ra nguyên nhân, ông Đào Duy Hiện khẳng định: Đa số là những người trong độ tuổi còn trẻ, người từ 20 đến dưới 40 chiếm tới 78%. Những người rời khỏi hệ thống An sinh xã hội chủ yếu làm việc trong doanh nghiệp, nhất là khối FDI chịu nhiều áp lực. “Lao động trẻ tuổi cho rằng nhu cầu trước mắt quan trọng hơn so với việc đóng BHXH đủ thời gian để được hưởng lương hưu. Bên cạnh đó, trong độ tuổi này mức lương làm việc tại các doanh nghiệp chưa cao, vì vậy nhiều người có nhu cầu về tài chính sẽ hưởng BHXH một lần”.

Ngoài ra, Phó Trưởng ban Chính sách BHXH cho rằng, số người rút BHXH một lần tăng cũng đến từ suy nghĩ sợ chính sách thay đổi sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi; chính sách BHXH tự nguyện còn thiếu hấp dẫn, mức hỗ trợ đóng của Nhà nước còn thấp….

Nhằm giải quyết vấn đề rút BHXH 1 lần, Dự thảo luật BHXH mới đây trình Quốc hội 2 phương án. Về rút BHXH một lần: Phương án 1, người lao động (NLĐ) sau 12 tháng nghỉ việc, đóng BHXH chưa đủ 20 năm, có nhu cầu được rút BHXH một lần. Phương án 2, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm mà NLĐ có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Dự thảo luật BHXH sửa đổi dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 25/6 tới.