BHXH tự nguyện là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia BHXH bắt buộc thì đều được tham gia BHXH tự nguyện.

Hiện mức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện tự lựa chọn.

Mức thu nhập tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (hiện là 1.500.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Nhà nước hỗ trợ mức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 134/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng như sau:

Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể:

-Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

-Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

-Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Ngoài ra, Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Một số địa phương đã huy động nguồn hợp pháp hoặc trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia ngoài mức hỗ trợ trên.

Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện

Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện là Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) trong trường hợp người tham gia chưa có mã số BHXH.

Để tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia có thể đăng ký tại cơ quan BHXH cấp quận, huyện hoặc các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn.

Phương thức đóng

Người tham gia BHXH tự nguyện có thể tham gia đóng 1 tháng/lần, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần, đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần.

Khi đang trong thời gian đã đăng ký phương thức đóng, không được điều chỉnh số tiền đóng đã chọn. Khi hết thời gian đã đăng ký, muốn thay đổi mức thu nhập để đóng BHXH tự nguyện, người tham gia có hể tới cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn để kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) để đăng ký lại mức thu nhập tháng để đóng BHXH tự nguyện.

Hình thức nộp tiền

Người tham gia có thể nộp:

- Tại cơ quan BHXH

-Nộp qua các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

-Qua phần mềm thiết bị di động và trên webside của ngân hàng. Hiện nay, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank) triển khai các dịch vụ nộp tiền trực tuyến.

Để được biết rõ hơn về chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH tự nguyện, mời quý vị và các bạn nghe bà Khương Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển đối tượng tự đóng - Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ - BHXH Việt Nam tư vấn cho một số trường hợp cụ thể tại đây: