Từ khóa tìm kiếm: tự nguyện

Quảng Nam: Gian nan “giữ chân” người đóng BHXH

[VOV2] - Dù không thực sự cần tiền hay gặp khó khăn, nhưng nhiều lao động ở Quảng Nam, do tâm lý đám đông, đã đi rút BHXH một lần.

[VOV2] - Dù không thực sự cần tiền hay gặp khó khăn, nhưng nhiều lao động ở Quảng Nam, do tâm lý đám đông, đã đi rút BHXH một lần.

Tra cứu thông tin BHXH tự nguyện, BHYT

[VOV2] - Người dân có thể tra cứu, kiểm soát thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

[VOV2] - Người dân có thể tra cứu, kiểm soát thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Lao động tự do không lo vất vả khi về già

[VOV2] - Với mức tham gia chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, khi đủ điều kiện theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hằng tháng, ổn định cuộc sống khi về già, được cấp thẻ BHYT miễn phí khi hưởng lương hưu.

[VOV2] - Với mức tham gia chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, khi đủ điều kiện theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hằng tháng, ổn định cuộc sống khi về già, được cấp thẻ BHYT miễn phí khi hưởng lương hưu.

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng quyền lợi thế nào?

[VOV2] - Người lao động tự do được tham gia BHXH tự nguyện và được hưởng quyền lợi khi hết tuổi lao động.

[VOV2] - Người lao động tự do được tham gia BHXH tự nguyện và được hưởng quyền lợi khi hết tuổi lao động.

Tăng mức đóng BHXH tự nguyện làm khó lao động tự do?

[VOV2] - Từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tăng 176.000 đồng/tháng so với năm 2021.

[VOV2] - Từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tăng 176.000 đồng/tháng so với năm 2021.

Nông dân cũng có lương hưu

[VOV2] - Chỉ cần tích lũy 5.000 đồng/ngày để đóng BHXH tự nguyện, khi về già, nông dân và người lao động tự do sẽ có lương hưu đảm bảo cuộc sống, không phải cậy nhờ hoàn toàn vào con cháu.

[VOV2] - Chỉ cần tích lũy 5.000 đồng/ngày để đóng BHXH tự nguyện, khi về già, nông dân và người lao động tự do sẽ có lương hưu đảm bảo cuộc sống, không phải cậy nhờ hoàn toàn vào con cháu.