Từ khóa tìm kiếm: đổi mới giáo dục

Giáo dục mầm non trên hành trình đổi mới

[VOV2] - Năm học 2023- 2024, chương trình giáo dục mầm non mới được thí điểm diện hẹp tại 20 địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đã và đang được triển khai là bước chuẩn bị về đội ngũ cho chương trình này.

[VOV2] - Năm học 2023- 2024, chương trình giáo dục mầm non mới được thí điểm diện hẹp tại 20 địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đã và đang được triển khai là bước chuẩn bị về đội ngũ cho chương trình này.

"Chữ Tâm chữ Tài"- trải nghiệm văn chương ngoài nhà trường

[VOV2] - Hoạt động trải nghiệm được coi là môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Bảo tàng Văn học Việt Nam đang góp phần trong việc tạo nên hoạt động trải nghiệm văn chương mang tên "Chữ Tâm chữ Tài".

[VOV2] - Hoạt động trải nghiệm được coi là môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Bảo tàng Văn học Việt Nam đang góp phần trong việc tạo nên hoạt động trải nghiệm văn chương mang tên "Chữ Tâm chữ Tài".

Lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc chỉ là phương án dự kiến

[VOV2] - Tối 18/2, Bộ GD-ĐT khẳng định, Lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 mới chỉ là phương án dự kiến và xin ý kiến các chuyên gia chứ chưa được phê duyệt.

[VOV2] - Tối 18/2, Bộ GD-ĐT khẳng định, Lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 mới chỉ là phương án dự kiến và xin ý kiến các chuyên gia chứ chưa được phê duyệt.

Cần tạo ra sản phẩm giáo dục có giá trị, bắt kịp nhu cầu của thị trường

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cần phối hợp các ngành, địa phương, các doanh nghiệp đưa ra được dự báo về phát triển khoa học và công nghệ để có mục tiêu đào tạo phù hợp, tạo ra sản phẩm giáo dục có giá trị, bắt kịp với nhu cầu của thị trường. 

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cần phối hợp các ngành, địa phương, các doanh nghiệp đưa ra được dự báo về phát triển khoa học và công nghệ để có mục tiêu đào tạo phù hợp, tạo ra sản phẩm giáo dục có giá trị, bắt kịp với nhu cầu của thị trường. 

Đổi mới giáo dục phổ thông không để học sinh “học chay”

[VOV2] - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình phát triển giáo dục, đào tạo địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần khai thác tối đa trang thiết bị trường học, tránh việc học sinh phải "học chay".

[VOV2] - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình phát triển giáo dục, đào tạo địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần khai thác tối đa trang thiết bị trường học, tránh việc học sinh phải "học chay".

Chương trình và sách giáo khoa- Môi hở thì răng lạnh

[VOV2] - Mục tiêu của đổi mới là lấy cái mới ưu việt hơn để thay cho cái cũ còn nhiều hạn chế. Mỗi lần đổi mới chương trình thường đi kèm với đổi sách giáo khoa. Hai thứ này bên nhau như cặp bài trùng nếu không làm tốt thì ví như môi hở thì răng lạnh.

[VOV2] - Mục tiêu của đổi mới là lấy cái mới ưu việt hơn để thay cho cái cũ còn nhiều hạn chế. Mỗi lần đổi mới chương trình thường đi kèm với đổi sách giáo khoa. Hai thứ này bên nhau như cặp bài trùng nếu không làm tốt thì ví như môi hở thì răng lạnh.

Cần phải giám sát tối cao chương trình, sách giáo khoa mới

[VOV2] - "Cần phải giám sát chương trình, sách giáo khoa mới vì nhiều năm rồi vẫn “giậm chân tại chỗ” dù rất nhiều lần đã đề cập"; "Vấn đề đổi mới chương trình, sách giáo khoa nên được thảo luận rộng rãi"...

[VOV2] - "Cần phải giám sát chương trình, sách giáo khoa mới vì nhiều năm rồi vẫn “giậm chân tại chỗ” dù rất nhiều lần đã đề cập"; "Vấn đề đổi mới chương trình, sách giáo khoa nên được thảo luận rộng rãi"...

Văn hoá học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục

[VOV2] - Ngày 21/11/2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo giáo dục 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”.

[VOV2] - Ngày 21/11/2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo giáo dục 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”.

Tiếng nói người thầy!

[VOV2] - Trong mọi sự thay đổi của ngành giáo dục, xét cho cùng, giáo viên vẫn là người đóng vai trò quyết định. Người thầy chỉ có thể hoàn thành tốt sứ mệnh được xã hội trao gửi khi tiếng nói của họ được tôn trọng và coi trọng.

[VOV2] - Trong mọi sự thay đổi của ngành giáo dục, xét cho cùng, giáo viên vẫn là người đóng vai trò quyết định. Người thầy chỉ có thể hoàn thành tốt sứ mệnh được xã hội trao gửi khi tiếng nói của họ được tôn trọng và coi trọng.

Sẽ tăng cường thực nghiệp, thực chất, thực học trong giáo dục

[VOV2] - Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Ngành giáo dục sẽ triển khai các biện pháp hữu hiệu để khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tăng cường yếu tố thực nghiệp, thực chất, thực học.

[VOV2] - Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Ngành giáo dục sẽ triển khai các biện pháp hữu hiệu để khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tăng cường yếu tố thực nghiệp, thực chất, thực học.