Từ khóa tìm kiếm: phá rừng

Tín hiệu lạc quan khi bán tín chỉ carbon trồng rừng

[VOV2] - Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam đã bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng thu về 51,5 triệu USD… Điều này cho thấy việc tích cực phủ xanh diện tích rừng của Việt Nam bước đầu đã đem lại lợi ích bất ngờ.

[VOV2] - Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam đã bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng thu về 51,5 triệu USD… Điều này cho thấy việc tích cực phủ xanh diện tích rừng của Việt Nam bước đầu đã đem lại lợi ích bất ngờ.

Sạt lở đất liên tiếp: Nhân tai hay thiên tai?

[VOV2] - Các hoạt động nhân sinh đang làm trầm trọng thêm các hình thái bất thường của thời tiết và đã đến lúc không thể chỉ nói rằng thảm hoạ xảy ra là do thiên tai, mà trong nhiều trường hợp cần phải nói đến là do cả nhân tai.

[VOV2] - Các hoạt động nhân sinh đang làm trầm trọng thêm các hình thái bất thường của thời tiết và đã đến lúc không thể chỉ nói rằng thảm hoạ xảy ra là do thiên tai, mà trong nhiều trường hợp cần phải nói đến là do cả nhân tai.

“Thánh đường tự nhiên”

[VOV2] - Có một "Thánh đường" chung của loài người, đó là rừng và hệ sinh thái đa dạng đi kèm. Việc gây dựng lại "thánh đường tự nhiên" không xuất phát từ một cam kết mà bằng hành động của mỗi người: trồng một cây xanh.

[VOV2] - Có một "Thánh đường" chung của loài người, đó là rừng và hệ sinh thái đa dạng đi kèm. Việc gây dựng lại "thánh đường tự nhiên" không xuất phát từ một cam kết mà bằng hành động của mỗi người: trồng một cây xanh.

Phá vùng lõi Vườn quốc gia là sai phạm nghiêm trọng

[VOV2] - Sau khi VOV2 phản ánh hiện tượng phá rừng công khai ngay tại vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên, lãnh đạo tỉnh Lào Cai thừa nhận “đó là sai phạm nghiêm trọng”.

[VOV2] - Sau khi VOV2 phản ánh hiện tượng phá rừng công khai ngay tại vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên, lãnh đạo tỉnh Lào Cai thừa nhận “đó là sai phạm nghiêm trọng”.

Vườn quốc gia Hoàng Liên bị phá từ trong lõi

[VOV2] - Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) là vườn quốc gia quan trọng bậc nhất Việt Nam với nhiệm vụ bảo tồn giữ gìn những tài nguyên tự nhiên đặc biệt quý hiếm. Nhưng ngay trước mắt lực lượng kiểm lâm, Hoàng Liên đang bị phá ngay từ trong lõi.

[VOV2] - Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) là vườn quốc gia quan trọng bậc nhất Việt Nam với nhiệm vụ bảo tồn giữ gìn những tài nguyên tự nhiên đặc biệt quý hiếm. Nhưng ngay trước mắt lực lượng kiểm lâm, Hoàng Liên đang bị phá ngay từ trong lõi.

Thủy điện nhỏ và chất lượng rừng, nguyên nhân gây ra lũ quét và sạt lở đất?

[VOV2] - Sẽ là quá muộn nếu không tiến hành tổng rà soát lại, đánh giá đầy đủ về hiệu quả, độ an toàn của thủy điện nhỏ, thực trạng và độ che phủ cũng như chất lượng rừng.

[VOV2] - Sẽ là quá muộn nếu không tiến hành tổng rà soát lại, đánh giá đầy đủ về hiệu quả, độ an toàn của thủy điện nhỏ, thực trạng và độ che phủ cũng như chất lượng rừng.

Thức tỉnh

[VOV2] - Trước những bi kịch Rào Trăng, Trà Leng và cả những mất mát, hy sinh của những người lính trong thời bình, đến khi nào lương tri con người mới thức tỉnh?

[VOV2] - Trước những bi kịch Rào Trăng, Trà Leng và cả những mất mát, hy sinh của những người lính trong thời bình, đến khi nào lương tri con người mới thức tỉnh?