Trước giờ thi môn Ngữ văn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra các phòng thi, đồng thời động viên các thí sinh dự thi tại đây.

Điểm thi Trường THPT Yên Mỹ có 751 thí sinh dự thi với 31 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng, 6 phòng chờ. Điểm thi huy động 103 cán bộ coi thi, bảo vệ phục vụ kỳ thi.

Đánh giá tốt công tác tổ chức thi tại trường THPT Yên Mỹ, Bộ trưởng lưu ý các cán bộ coi thi nhắc thí sinh nếu không có nhu cầu đeo khẩu trang thì không nên đeo. Bởi qua kiểm tra có những phòng toàn bộ thí sinh đeo khẩu trang, có phòng thì không.

Với những phòng thi giáp khu dân cư, Bộ trưởng yêu cầu cần phải đóng chặt cửa, niêm phong cẩn thận nhưng với những phòng thi bên ngoài vẫn thuộc khuôn viên của trường, trong sân thì nên mở cửa kính cho thoáng.

Qua kiểm tra, một số phù hiệu của cán bộ giám sát không ghi tên. Bộ trưởng cũng lưu ý, phù hiệu của cán bộ giám sát phải ghi tên đầy đủ.

Tại điểm thi, Bộ trưởng chúc các thầy cô tổ chức thi tốt, giữ gìn sức khỏe trong mấy ngày làm việc căng thẳng.