Từ khóa tìm kiếm: thông tuyến

Người bệnh mừng, bệnh viện lo

[VOV2] - Từ 01/01/2021, người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh trái tuyến tỉnh vẫn được quỹ BHYT thanh toán, tạo thuận lợi cho người bệnh, song cũng đặt ra những khó khăn, thách thức cho các bệnh viện tuyến tỉnh.

Thông tuyến BHYT nhiều thuận lợi cho người bệnh

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2021, theo quy định của Luật BHYT, quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí khi người dân có thẻ BHYT đi điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trên toàn quốc khi áp dụng thông tuyến tỉnh BHYT.

Chính sách thông tuyến tỉnh BHYT, mở nhưng không lỏng

[VOV2] - Sau gần 1 năm thực hiện thông tuyến tỉnh BHYT đã bộc lộ một số vấn đề từ thực tiễn triển khai. BHXH Việt Nam đã sớm nhận định vấn đề và đưa ra các giải pháp.

Thông tuyến tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế

[VOV2] - Gần một năm qua, người có thẻ BHYT khi điều trị nội trú trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước thì mức hưởng BHYT sẽ được tăng từ 60% lên 100% đối với các đối tượng theo quy định.

Hiểu đúng về quy định thông tuyến tỉnh BHYT

[VOV2] - Từ năm 2021, khi điều trị bệnh trái tuyến, người dân vẫn được hưởng quyền lợi như khám chữa bệnh đúng tuyến.