Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh niếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là nhiều tuyến đường giao thông mới được xây dựng, mạng xã hội phát triển, các hiện tượng văn hóa mới, các loại văn hóa phẩm, ma túy mới du nhập… đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong phòng ngừa, phát hiện. Chính vì thế rất cần sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, phát hiện và ngăn ngừa tội phạm vị thành niên. Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, các tổ chức chính trị trên địa bàn như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh… luôn có sự phối hợp để tuyên truyền phổ biến pháp luật tới đối tượng thanh thiếu niên.