Mới cập nhật

Bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có làm khó người dân?

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng. Người dân sẽ sử dụng các giấy tờ gì để thực hiện các thủ tục hành chính?

Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

[VOV2] - Năm 2022, Tổng cục Dự trữ quốc gia đã bảo dảm xuất cấp kịp thời lương thực, trang thiết bị phục vụ các yêu cầu đột xuất, cấp bách.

Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong triển khai tài chính toàn diện

[VOV2] - Vai trò của tổ chức BHTG khi tham gia thúc đẩy tài chính toàn diện quốc gia phù hợp với mục tiêu chính sách công mà Luật BHTG quy định

Người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt thì tiền bảo hiểm xử lý như thế nào?

[VOV2] - Làm thế nào để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền gửi trực tuyến của mình trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; Người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì xử lý thế nào?

Thẻ BHYT đối với thân nhân quân nhân được cấp khi nào?

[VOV2] - Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thân nhân của những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

[infographic] Cách phân biệt tiền thật với tiền giả

[VOV2] - Từ vụ việc Công an tỉnh Phú Yên phát hiện, bắt quả tang 2 người dùng tiền giả mua hàng, với mệnh giá từ 200.000 – 500.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân cách kiểm tra nhanh một số yếu tố phân biệt tiền thật với tiền giả.

Hoàn thiện thể chế, chính sách góp phần quản lý tài chính hiệu quả

Bộ Tài chính năm 2022:

[VOV2] - Năm 2022, Bộ Tài chính đã kịp thời đề xuất ban hành các văn bản pháp luật tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát áp lực tăng giá cả, lạm phát, góp phần hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Luật Hộ tịch góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân

[VOV2] - Luật Hộ tịch là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các quan hệ hộ tịch xuyên suốt cuộc đời của mỗi công dân.

Thất lạc thẻ tiết kiệm - làm thế nào để nhận bảo hiểm tiền gửi?

[VOV2] - Trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền mất đột ngột thì giải quyết thế nào? Trường hợp thất lạc thẻ tiết kiệm thì có cách nào để nhận tiền bảo hiểm?

Chế độ, chính sách với lực lượng dự bị động viên

[VOV2] - Dự bị động viên là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là quân được gửi trong dân để sẵn sàn động viên làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi cần thiết.